ויקירפואה

ויקירפואה היא מאגר ידע דומה לויקיפדיה, בו נאגר ידע הרפואי בתבנית חופשית ונגישה לכל. את המידע הרפואי מעדכנים רופאים ואנשי מקצוע בזמן אמיתי. ויקירפואה היא מיזם של איגוד רופאי המשפחה בשיתוף רשת רפואה שמטרתה לספק מידע רפואי אמין וזמין לרופאים ולאנשי מקצועות הרפואה.

ויקירפואה נבדלת מויקיפדיה הכללית בכך שהכותבים והעורכים בויקירפואה הם רופאים או בעלי תואר אקדמי מקביל ומופיעים בשמם המלא. בויקירפואה מתאפשרת הצגה של חילוקי דעות בנושאים השונים. ויקירפואה עוסקת ברפואה בלבד לעומת 2% בלבד של ויקיפדיה הכללית המוקדשים לרפואה ובריאות.

ויקירפואה מיועדת לרופאים מכל הסוגים, לאנשי מקצועות הרפואה ולכל מי שמעוניין ברפואה ובריאות. מכיוון שויקירפואה נכתבת על-ידי רופאים ואנשי מקצוע יש לה ערך רב עבור מתרגמים ועורכים בתחומי הרפואה כי היא מהווה מקור מהימן לשפה ולמונחים בהם משתמשים בעולם הרפואי.

המיזם פועל ללא מטרות רווח. המימון הראשוני הוא מענק לימודי מחברות המכירות בחשיבות המיזם ומוגדרות כידידי ויקירפואה. בהמשך יופיעו מודעות פרסום הדומות למודעות גוגל. השימוש בויקירפואה אינו כרוך בתשלום ומוסדות ועורכים לא מקבלים גמול כספי עבור השתתפותם.

כל הגופים והארגונים העוסקים ברפואה בארץ, וגם גופים מדעיים-מקצועיים, בתי ספר לרפואה, קופות חולים ואגודים רפואיים מוזמנים להשתתף במיזם. מי שמצטרף למיזם מקבל קרדיט מתאים. איגוד רופאי המשפחה מצפה ממוסדות וממוציאים לאור לתרום תוכן ראשוני לדפי הויקירפואה ולשחרר אותו ממגבלות זכויות היוצרים. תרומה כזו תצוין בדף התומכים המדעיים. התוכן מוטמע בגוף המידע של ויקי רפואה, עובר עיבוד על ידי העורכים ויכול לשנות את תכנו וצורתו במידה ניכרת בהתאם להתפתחות הידע הרפואי.

זכויות היוצרים שמורות ומפורטות כאן.

מודעות פרסומת

אזכור מקורות

אזכור מקורות הוא אחת המשימות המורכבות בכתיבה של עבודה אקדמאית. באזכור נכללים שם המקור, שם(ות) המחבר(ים), כרך, גיליון, שנת פרסום ועוד. קיימים כללים איך צריך להופיע כל פריט באזכור, והמיקום של כל נקודה הוא משמעותי. כדי להוסיף עניין לחיים, אין מערכת אחידה עבור כלל התחומים האקדמיים, בכל תחום משתמשים במערכת מסויימת. "מכונת הציטוטים" תפשט עבורכם את המשימה המורכבת. צריך רק לבחור את מערכת הכללים המבוקשת, להכניס את הפרטים, לקבל את האזכור המוכן ולהעתיקו לעבודה שלכם. אפשר גם להכניס מספר ISBN ולקבל אזכור ערוך ומוכן.