אזכור מקורות

אזכור מקורות הוא אחת המשימות המורכבות בכתיבה של עבודה אקדמאית. באזכור נכללים שם המקור, שם(ות) המחבר(ים), כרך, גיליון, שנת פרסום ועוד. קיימים כללים איך צריך להופיע כל פריט באזכור, והמיקום של כל נקודה הוא משמעותי. כדי להוסיף עניין לחיים, אין מערכת אחידה עבור כלל התחומים האקדמיים, בכל תחום משתמשים במערכת מסויימת. "מכונת הציטוטים" תפשט עבורכם את המשימה המורכבת. צריך רק לבחור את מערכת הכללים המבוקשת, להכניס את הפרטים, לקבל את האזכור המוכן ולהעתיקו לעבודה שלכם. אפשר גם להכניס מספר ISBN ולקבל אזכור ערוך ומוכן.

מודעות פרסומת